Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
'geschiedenis. 279
Frankrijk^ hetwelK eenige nadeelen in de iVe-Jaar na
Herlanden had geleden, fchreef die aan den af-^^s^'
val van ons Vaderland toe, en was tevens ge-1655.
belgd, dat onze Staat met cromwell afzonder- ''
lijk vrede had gefloten. Hierom bezwaarden
zij onzen handel, 'terwijl Franfche kapers onze
fehepen beroofden, en die berooving fomtijds
met wreedheid deden verzeld gaan. De ruiter ^ 1Ö56.
die in de Middellandfche Zee , en aldaar
reeds in 1655 de Barbarijfche zeeroovers getuch-
tigd had, nam weldra, op de hoogte van Cor-
fica y twee dezer kapers, hetgeen de Franfchen
zoo euvel opnamen, dat zij alle Nederlandfche
fehepen, goederen en fchulden in Frankrijk in
beflag lieten nemen, en vergoeding voor die
twee fehepen eischten. Onze moedige voor-
ouders 'namen denzelfden maatregel omtrent de
Franfche fehepen, goe'deren, wisfelbrieven en
fchulden, en verboden den invoe'r van Franfche
koopwaren en allen handel op Frankrijk , waardoor
de Franfchen fpoedig befloten, om, indien men ^
de twee fehepen terug gaf, hun verbod cn be-
flag op te heffen , en een verbond van koophan-
del te fluiten. Dit werd echter niet eerder be-
krachtigd, dan toen de ruiter den vrede met
de roover? van Salee (*) vernieuwd, en vijf
Fran-
C*) Eene haven van litnrokko, inde Prov. Benclia'
fen vau l'ec koningrijk Fez ^ met i kasteel en 16,000
inwoners, ^Ue, vuural voorheen, uicestó:l van zeeroo-
F 4 vc-