Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
i02 nederlandsche
Jaar na gelegene huizen werden geheel verbrijzeld, zeer
Tus^^' vele befchadigd, 54 menfchen gedpod, ei^ een
1654. aanzienlijk getal gekwetst. Ten einde de vrij
groote fchade, lüerdoor veroorzaakt, eenig-
zins te gemoet te komen , werd aan de ftad
voor vier jaren vrijdom van verponding, welke
jaarlijks ƒ 30,000 beliep, benevens eenige ande-
re voorregten , toegeftaan. Ter vermeerdering
der geldmiddelen had de Raadpenfionaris be-
werkt, dat de renten van 5 tot 4 ten honderd
verminderd werden, hetgeen jaarlijks 14 ton-
nen fchats uithaalde 5 terwijl men twee malen
i ten honderd op de bezittingen, en ïp ten
honderd op' de inkomften vorderde.
Thans had christina. Koningin vsny Zweden,
üfftand van het Rijk gedaan ten behoeve van ha-
ren neef, karel gustaaf , een' oorlogzuchtig
Vorst, die terftond begon met Polen te beoor-
logen, en Dantzig te belegeren, hetgeen de Sta-
ten , die niet gaarne den handel op de Oostzee
aan de willekeur van Zweden overlieten, deed
belluiten, om eene vloot onder den Admiraalja-
r; coB van wassenaar, Heer van Obdam^ naar de
Oostzee te zenden, en dezelve met de vloot van
den Vice-Admiraal de ruiter, die hiertoe uit
ÏÓ55« de Middellandfche Z^e te huis ontboden werd,
te verfterken. Deze vloot belettede, zonder
vijandelijkheden , den Zweden het beleg v^nDant"
ztg door een verdrag , en kwam in October terug,
waarna de ruiter met zijn fmakleel weder naar
de MidJellundjche Zee vertrok.
Fraiikr