Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
GESCHIEDENIS. tS
zen. Thans wilden zij, dat de Prins van Oran-fatir na
je voor altijd van de waardigheden van Stad-
'houder, Kapitein- en Admiraal-Generaal dezer 1655.
^ianden zoude uitgefloten worden, dat zelfs eene
geheele vloot voor een Engelsch oorlogsfchip
de vlag zoude moeten lirijken,'en andere ver-
nederende punten meer. Deze voorwaarden ver-
nieuwde cromwell, die nu, onder den naam van
Protector^ aan het hoofd van het Engelsch Ge-
meenebest geplaatst "was; doch daar hij zag,
dat het moeijelijk zijn zoude, de Algemeene
Staten hiertoe over te halen, wist hij te zor-
gen, dat deze uitftuiting in het geheim van wö-
ge Holland beloofd, en hierop de vredc-op nict
zeer voordeelige voorwaarden, den i5den April
1654, geteekend werd. Onder anderen- bleef de 1654.
zoogenoemde Acte van crcmwell, welke eene
hoofdaanleiding tot den oorlog gegeven had, in
volle kracht.
Ondertusfchen waren reeds in het vorige jaar
in Oï.derfcheidene fteden opfchuddingen óntflaan ,
hoofdzakelijk de verheffing van den Prins van
Oranje ten doel hebbende , en deze werden niet
weinig vermeerderd, toen de genoemde Acte
van uitfluiting van den Prins bekend werd,
waartegen de onderfcheidene Staten der andere
Provinciën hevig protesteerden. Bij al deze on-
eenigheden trof ons Land nog eene andere
ramp, daar op den I2dén October dezes jaari
het kruidmagazijn te Delj't fprong, waarvan meu
den flag tot In Tesfel l^oorde; de aoo meest nabij
3