Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
t4 NEDEHLANDSCHE
Janr nrt hartig ontweken. Wij verloren 9 of lo, en
de Ei-igelfchen 8 fchepen, terwijl zij 500 man-
165a. fchappen van onzen kant gevangen bekwamen ,
die zij zeer hard behandelden. Het getal der
dooden en gekwetften was van beide zijden
bijna gelijk. Het lijk van den Admiraal tromp,
v/iens verlies men zeer betreurde, werd met
buitengewone pracht ter aarde befteld, en hem
door de Staten een prachtig gedenkteeken op-
, gerigt; terwijl de officieren, die zich lafhartig
gedragen hadden, ten ftrengfie geftraft werden.
Behalve dat onze vloot in Tesfel zware fcha-
de door . eenen florm leed, viel er in dit
jaar niets bijzonders meer ter zee voor. Oji-
dert\tsfchen was de handel cn de bloei des Lands
' zeer vervallen.' In Jmßeräam ^iowden wel 5000
Imizen ledig, en,het gras groeide op deilraten,
hetgeen o'p nieuws oorzaak tot misnoegen gaf, en
tevens velen naar den vrede deed verlangen. An-
■deren echter fchreven deongelukken van den oor-
log aan het gemis van eenen Kapitein-Generaal
toe, en vooral deed het gemeen zijnen wensch naar
èen doorluchtig opperhoofd luide hooren, waar-
om dan ook de Raadpenfionaris , die zich met Ho/-
land tegen de verheffing van den Prins ftelde, ter-
ilond op het fluiten van den vrede bedacht was.
AVeldra werden de Heeren van bevernincic,
NIEVWPOORT, VAN ÖE PTRRE Cn jONOESTALalS
afgezanten benoenid; doch de Engelfchen vor-
derden weder eene vereeniging der beide Ge-
meenebesten, welke van de hand werd gcwe- ij
zen.