Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
Si TJEDERLANDSCHE
jfaar na tromp, op den iideh December, den Engelfchen
chris* ' * " ^
Yus Admiraal blakk, die zelf gekwetst werd ^ nam
3 oorlogsfchepen en i koopvaardijfchip, en ver-
loste wel 300 van onzee koopvaardijfchepen.
Aan dit gevecht hadden ook de ruiter en jan
EvERTSEN een aanzienlijk aandeel.
Intusfchen deed de afwisfelende kans des oor-
logs de aanzienlijke verliezen, welke wij le-
den , (wijl de Engelfchen van tijd tot tijd wel
1600, deels rijk geladene, fchepen van ons
namen, en wij, omdat zij toen nog zoo wei-
nig handel hadden , niet dan kolenfchepen ne-
mén konden) alsmede de verfchillen over het
al of niet voortzetten van den oorlog, hier en
daar oneenighcdcn ontilaan, en ■ daarom was er
écn man van groote bekwaamheid noodig, om
het opperbeftüur der Republiek met kl'acht te
■handhaven. Zulk een' man meende men \n den
n reeds genoemden joan de witt gevonden te
hebben, die in Sprokkelmaand des jaars 1653
"bij voorraad, in plaats Van den overledenen
Raadpenfionaris adriaan pa'uw, aangelteld, en
daarna met algemeene ftemmen in dit gewigtige
ambt werd bevestigd. Inmiddels werd de oor-
log met kracht voortgezet. Tromp leverde,
van den aSften Februarij tot den sden Maart,
'den vermaarden drieda^agfchen zeeflag tegen bla-
ke, waarbij de Èngelfchen 5 of 6, en de onzen
'9 oorlogsfchepen verloren; terwiji tromp,
fchoon' terugtrekkéndè, de 120 van onze 150
koopvaardijfchèpcn gelnkkig binnen bragt. De
rui-