Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
'GESCHIEDENIS. 273
over een nienw verdrag van koophandel in on-
derhandeling te treden; doch deze piging was tus'
vrnchteloos. Het Engelfche Beftuur .toonde door
deszelfs onmatige eifchen den oorlog te wil-
len , en hiertoe vond het eene fchijnbare re-
den, toen onze Admiraal marten harpertsz.
tromp, die met eene vloot van 150 fehepen,ter
befcherming van onzen handel, in zee gezonden
was, met een gedeelte derzelve, (42 fehepen
namelijk) den Engelfchen Admiraal blake -ont-
moette, die bezig was onze koopvaardijfchepen
t^ vifitcren, en äaardoor buiten zijne fchuld,.
wijl BLAKE .het eerst op hem fchoot, met hem
in een hevig gevecht gftraakte. Hiervan wier-
pen de Engelfchen al de fchuld op tromp, zoo-
dat zelfs geen gezantfchap deswege baten kon,
maar de oorlog befloten werd, welken wij
met meer roem dan geluk voerden. De En-
gelfchen begonnen terftond met een aanzien-
lijk aantal haringbuizen weg te nemen, terwijl
onderfcheidene rijk geladene koopvaardijfchepea,
in hunne handen vielen. Nu, echter, daagde'de
groote michiel adriaansz. de ruiter (dich
gij onder anderen zeker uit uwe Levensfchetfen-
zult kennen") op; hij dwong, aan hat hoofd van
leen eskader van 30 ligte oorlpgsfchepen en acht
"branders, bij de hoofden, de Engelfchen met 40
oorlogsfchepen onder askue, op den aóften Au-
gustus,' om naar Flymoti^h te wijken'; en fchoon, '
witte corn, de ^with in een volgend zeei^e-
vecht den Sften October moest afdainzen, floejy
F JK9MF