Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
i02 NEDERLANDSCHE
jnar na gezaiit dezer Republiek niet erkennen, en wel-
]i ' eisclite dit nieuwe Gemeenebest, ons Gemee-
1Ó51. nebest met hetzelve ineen te fmelten. Dit werd
terilond geweigerd, en de afgezanten (hetgeen
echter niet goed was) werden door het gemeen
met den naam van Koningsmoorders befchimpt.
Het eerfte gevolg hunner terugkomst was die
vermaarde Acte van Navigatie, of Acte van crom-
j -WELt, welke den cerften doodfteek aan den
' icoophandel van ons Vaderland gaf, en waarbij
-bepaald werd, „dat geene voortbrengfelen der
„ vier Werclddeelen in Engeland mogten wxïrden
„binnengevoerd, dan met Engclfche fchepen,
j, met uitzondering voor Europa^ voor zoo veel
de eigene voortbrengfelen van ieder volk be-
„ trof, en van zijden üoffen uit Italië^ welke
„alle echter tegen.Engelfchc goederen moesten
„ ingeruild worden. Zoutevi.sch en walvischbaar-
„ den of traan mogten alleen op Britfche fthepen
„ inkomen." Daarenboven werden er' brieven
van verhaling van fchade, voor bijzondere perfo-
Tien, die door ingezetenen van onzen Staat meen-
den beleedigd te zijn, verleend, en terftond hier.-
op twee oorlogsfchepen in zee gezonden , welke
den Hollanderen en Zeeuwen al fpoedig aan-
merkelijke fciiade toebragten. De Staten bcllo-
len nu een afzonderlijk gezantfchäp naar Enge-
1652. te zenden, waartoe de Raadpenfionaris cats,
benevens de Heeren giiRard schaap en paulus
VAN Dï?R PERRE benocuid werden, ten einde de
intrekking dezer Actc le bewerken, of anders
over