Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
• I
/
i02 NEDERLANDSCHE
Jïtar na de Staten onderfcheidene voorregten, aan het
Tus^" Stadhouderfchap verbonden, aan zich trokken,
IÓ50, en die van Holland en Zeeland overeenkwamen ,
om , nicttegenftaande de verzoeken der beide
Vorftinnen vooreerst. den jongen Prins niet te
bevorderen. Groningen, echter, verkoos willem
fredrik, Stadhouder van Friesland^ die metAie
tweede dochter van fredrik hendrik gehuwd
was, ook tot Stadhouder van dat Gewest.
J651, Nu werd in de^ Haag dc zoogenoemde groo-
te Vergadering gehouden, waarvan gij reeds in
uwe Levende het/en, bij het leven van den Rid-
der CATS, gelezen hebt. Gij weet dus reeds,
dat die groote man deze Vergadering, welke
ten doe! had, om over het bondgenootfchap,
den Godsdienst en het krijgswezen te hande-
len, met eene deftige aanfpraak opende. Op de-
zelve werd er omtrent het bondgenootfchap
mets bepaald, maar wegens den Godsdiensten
do handhaving van den Hervormden Godsdienst
vielen eenige belluiten , en omtrent het krijgs-
volk , waarover vele verfchillen plaats hadden,
werd het*bcfluur aan de Algemeene Staten over-
gelaten. Het gedrag van Prins willem II werd
ook in deze Vergadering afgekeurd, en de ilad
Jmßerdam voor de buitengewone kosten, wel-
ke zij in het vorige jaar had moeten maken,
. fchadeloos gefteld. Op den Elften Augustus werd
deze Vergadering door denzelfden Raadpenfiona-
ris CATS, die dezelve uitmuntend beftuurd had,
met eene aanfpraak, en eene dankzegging tot'
God,