Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
GESCHIEDENIS.
77
Ifort na de geboorte van den joilgen Vorst J-'"'^'' ^^
ontltcnden er reeds hevige verfchiUen in zijne Vi's
familie over zijne voogdij en dé hem qanbcftor- 1Ö50.
vene goederen , daar zoowel zijne grootmoeder
als zijn, oom fredrik'willem , Keurvorst van
Brandenburg , en verfcheidene zijner neven , Palts-
graven aan den Rij^ y en ivleinzoon van wil-
lem I, hierop meenden regt te hebben. Dit werd
eindelijk in der minne gefchikt, de beide Prin-
fesfen-weduwen zouden met den Keurvorst de
voogdij, doch de Frinfes moeder hierin zoo
veel aandeel hebben, als de Prinfes-gvootmoe-
der en de Keurvorst te zamen.
De winter van dit jaar was zeer onftuimig.
Op eenen natten zomer volgden nu ovérftroo-
mingen van zee en rivier» welke zeer veel
fchade veroorzaakten ; terwijl dc wej;;en zoo on-
bruikbaar waren, dat men 's Prinfen begrafenis
daarom moest uitflcllcn. Daarenboven was nti
de regering des Lands zonder Stadhouder, die
toch het hoofd der uitvoerende magt was; doch
de wijsheid der Staatsleden, waarop ons Va-
derland zich in dien tijd bijzonder béroemcn
koi\, redde het Vaderland. De Staatsgezinde
partij kreeg nu echter de overhand, cn de Hee-
ren, die op Loeveßein gevangen hadden gezc- /
ten, werden in hunne posten heriield; terwijl
de
het kompas, dan men to: nu toe wist, nit Tixel in de
Ni9rdzee cc brengen, Oeik vwni hg dc kc':ci:i^l<ogcls uit.