Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
f
76 ' NEDERLANDS C^H E
1
Janr n^ ^a! ; *s Prinfen vrienden ivaren bitter bedroefd,
'lus zijne vijanden en diegenen, welke door h^m
ÏÖ50, verongelijkt vermeenden te zijn, juichten! On-
dertusfchen kon men niet nalaten van Z. II te
gctuii;en, dat hij reeds uitmuntende hoedanig-
heden aan den dag had gelegd : hij was flont-
moedig cn onverm eid, fchoon hij door het
laaxÜe.wel eens te veel aan zijne zucht voor
ligchaamsoefeningen, als het jagen, kaatfcn,
zwemmen, enzv. toegaf; voorts was hij mild-
dadig, beleefd j cn fchoon en gezond van Iig-
chaam, Hij liet geene kinderen na ; doch zijne
"gemalin beviel, acht dagen na zijnen dood, van
• eenen zoon, die willem Hendrik genoenjd
•werd , en dien wij naderhand onder den naam
van WILLEM III, als stadhouder, en ook als
Koniug van Engeland, zullen leeren kennen.
1651. ^ Thar.s had zijn zoon willem de derdô
hem ^kunnen opvolgen ; doch deze, nog zeer
jong zijnde, kvv^am onder voogdijfchap zijner
moeder', terwi.il 's Lands zaken door den
fchran.ieren Kaadpenfionaris joan de wit (*)
befluiird werden.
Kort
e*) Door dezen, zoowel in het vak der wiskiindc, als
vooral in {dat der Staatkunde, zeer ervaren* ir.an werd
uitgevonden , om de icliei cn op meerdere ftrckca van
het