Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page

G E S, C H 1 E D' E N I S. 75
„te zeggen had." De Regering, echter, zond Janr na
de Schepens hüydecoper van maarseveen en chr»^-
VAN DER DOES lïi ccn gcwapend jagt naar den jö^o.
Graaf, die zich thans vóór het huis Weina aan
den Amflel bevond, alwaar de Heer huydecoper
den Graaf gemakkelijk overreedde , in deze om-
Handigheden geen gc.weld te gebruiken. .De
Graaf betuigde, dat hij niets alléén, maar alles
op bevel van Zijne Hoogheid, gedaan had. Even-
wel, het krijgsvolk bleef liggen, waarom de
Prins, die over deze mislukking ten uiterfte ver-
ftoord was, bij hetzelve kwam, en er nu eene
I onderhandeling begonnen werd, welke bijna ge-
I heel ten voordeele van den Prins uitviel. Te-
vens werd er bij een geheim puift bepaald, dat
de Gebroeders bicker, Burgemeester en Oud-
burgemeester der ftad, vrijwillig en voor altijd,
echter zonder krenking van hunlieder eer cn
goeden naam, van de regering zouden afftand
doen, wai;neer kort daarna de zes op Loevejiein
gevangene Heeren , op voorwaarde , dat zij geen
deel weder in de regering zouden nemen, in
vrijheid gefteld werden.
Nu vertrok Z. H. in h-^t laatst van Augustus
naar het huis te Dieren, in Gelderland, om zich
met de jaj^t te vermaken. Hier werd hij onge-
fteld, en weldra openbaarde zich de kinder-
ziekte, welke hem dermate aantastte, dat hij
den óJen November, in den jeugdigen ouder-
dom van 24 jaren en 6 maanden, overleed. Ver-
t fchillende waren ^ de uitwerkfelcn van dit onge-
.( ^ . val ^