Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
G E^ S C H I E D E N I S. ' 73
Terftond na het afkondigen van den Munfter-J^ar na
fchen vrede waren do Staten van Holland be-^^s
■daclit, zoo veel mogelijk, punten van bezuini-1649.
ging in te flellen. In de belastingen en opbreng-
iten had men wel eenige vermindering gemaakt;
maar het krijgsvolk was nog een last, welke
liet Land verfchrikkeli^k dnvkte. Men wilde dus
een aanzienlijk gcdeelre van hetzelve afdanken,
en hieruit ontliond een hevig verfchil, het-
welk de gemoederen in verbittering bragt, zoo-
dat , niettegen'ftaande Z. H. wel een' anderen
voorflag deed, die zeer na aan den wil van Hol-
land kwam, men niet verder hooren wilde. Nii
werd er door de Algemeene Staten befloten,
eeue Kommisfie aan de bijzondere fteden van
Holland te zenden , ten einde haar van gevoe-
len te doen veranderen J aan het hoofd van wel-
ke Kommisfie zich de Prins Relde , die verzocht
was, om de rust, den vrede eii de bewaring der
Unie 'te handhaven. De meeste fteden, ech-
ter, gaven flechts een algemeen antwoord, en
vele wilden den Vorst wel als Stadhouder»
maar niet als hoofd dezer Kommisfie hooren,
lietgeen den Vorst zeer verbitterde, zoo^at,
hoe gering ook de-v.crfcliillen nog waren, men
nu aan geene verbroedering denken kon. Dit
was nog verergerd, doordien de Admiraal wit-
te corxeiLisz. de witte, omdat hij zonder ver-
lof van Brazilië naar Holland was gekomen , op
last van den Prins cn de Algemeene Staten, met
ee-nige zijner oßiciercn, in heclitenis was geno-»
E 5 men,