Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
7« NEDERLANDSCHE
Jannarij 1648 geteekend werd. In de vergade-
tvi ring der Algemeene,Staten werd dezelve met
»648 5 teg.^n a ftemmen (daar Utrecht en Zeeland er
tegen waren, fcTioon zij echter naderhand hare
toeflemming gaven) bekrachtigd, èn den i6den
Mei 1648 openlijk te Manfter, cn vervolgens in
ons Land, alomme afgekondigd. Hierbij nu werd
jiict alleen ons Land, gelijk boven gezegd is,
voor een' vrijen en onafhankelijken Staat ver-
Iflaard ; maar ook de vrije vaart op de Oost- en
fVest'lndtën, het fluiten der Schelde , ten voor-
deele van de Republiek, en andere voorregten
voor den koophandel, werden ons nu verzekerd,
terwijl 4e Meijerij van ^s Hertogenbosch, de ftad
en het land van Maastricht, Hulst cn een ge-
deelte van het land van fFaas aan ons afgeftaan
waren. Algemeen was de vreugde; vijf dagen
pa de afkondiging hield men een' plegtigen al-
gemeenen dankdag, terwijl men ip verfcheidene
Jteden vreugdevuren afilak, en op andere wij-
zen de blijdfchap aan den dag leide; want,
„zoo eindigde ccn tachtigjarige, in den aan-
„ vang zonder voorbeeld verwoede, en tegen
„het einde geheel verkwijnende, en als aan
„een' natuurlijken dood ftervendc oorlog; ca
„ de algemeen erkende vrijheid van den Nedcr-
„ landfchcn Staat dagteckent zich gelijktijdig
„ met de herftelde rust en de bevestifjing Van
„ het cvenwigt van Europa
Niet
Van KAMrENa D. ï, bladz.