Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
68 NEDERLANDSCHE
Jaar m Wijnoxhergen hun in handen; maar ook
TUS ' äij^ werd, met behulp eener Nederlandfche vloot,
1^47» hernomen, cn Keurne en Duinkerken werden be-
magtigd. Tot dit laatfte bragt de Nederlandfche
vloot, pnder den Admiraal tromp, niet weinig
bij, waardoor ook onze handel van een groot
beletfel verlost werd; doch Antwerpen, fchoon
op nieuwsijeproefd , kon men niet magtig wor-
den.
De Prins was in dit jaar, tegen den zin der
Prinfes , reed^i ziekelijk te velde getrokken, en
had zich een' geruimentijd teBr^^^^moeten ophou-
den, zonder iets te kunnen verrigten. OokFenlo
was te vergeefs belegerd^, en de Vorst beklaag-
de zich, dat er niet meer was uitgevoerd, On-
dertusfche:! was zijne oudiie dochter louiza met
fredrik wilhelm , Kcurvorst van Brandenburg y
iu den echt getreden; doch na het voltrekken
van dit huwelijk was zijne zwakheid zoodanig
toegenomen, dat men aan zijne herllelling be-
gon te wanhopen. In het volgende jaar over-
leed hij op den I4den IMaart, „ den roem van
„dapperheid, beleid, gematigdheid, befchei-
„ denheid, heuschheid jegens vriend en vijand,
„inboorling en vreemdeling, ftilzwijgendhefd ,
„bedaardheid en zuivere zpden nalatende C^j.'*
Op het laatst zijns levens had de Vorst fterk
tot
C*) Van kampen's meermalen aangehaald Werk,
1 Deel, bladz, 507.