Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
i02 NEDERLANDSCHE
Jaar u^rijk vernieuwd, cn Sas van Genä veroverd; de
Tu^'' veidtogt der vereenigde legers echter was in
1635. het volgende jaar niet geluickig; want Leuven
werd niet alleen te vergeefs belegerd, maar ook
D'iesty Schenkenfchans, Goch, Gennep cn Limburg
verloren ; Schenkenfchans evenwel werd herwon-
nen, en Kleef veroverd. De Franfchen^ 20,000
man fterk, waren door ziekten tot op de helft
gefmolten. In Vriesland ontftonden er onlusten
over de belastingen, gelijk ever het algemeen,
bijzonder In Holland^ over het verdrag met Fr^jwfe-
rtjk. Zeer aangenaam echter waren de verove- ;
ringen , vooral in Brazilië; onderfcheidene ei-
landen- en üeden, waaronder ook Curat^ao en
Frederikßdd (toen PaHba), kwamen aan ons. In
Oost'lndiën blokkeerden wij Goa, eh fchoon in de
Europefche zee'én de Dumkerkfche kapers onzen
handel op nieuws belemmerden, was deze kléine
oorlog eene goede fchoolvoor onze zeelieden,
xßsö. teekenen wij alleen aan, dat de Rid-
der jakob cats , een Zoeuw , dien gij zekcf
kent, tot Raadpenfionaris van J/ü//^«^ benoemd
1637. werd; doch in 1637 was de inneming van Dain-
kerken weder het doel. Daar 2^ch hiertegen we-
der zwarigheden opdeden, ontfcheepte de Prins
het hiertoe beftemde volk weder, en trok naar
Breda, hetwelk na een beleg van derdehalve
maand, waarin het hernemen van Venlo cn Roer-
mond cn eene bedreiging van Heusden door den
vijand den Vorst van zijn voornemen niet had-
den kunnen aftrekken , in het gezigt des vijands:
overging, terwijl de Franfchen Landrecy ^ Maw
beuge en la Chapelle innamen.
In