Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
'geschiedenis. 63
gfafteeken zijner menigvuldige verdienften (welke Jaar na
echter eerst na zijnen dood erkend werden^ oprigt-
te. In dit jaar werd de jonge zoon van den-i63i.
Vorst tot opvolger van zijnen vader benoemd.
De veldrogt van 1632 was zeer voordeelig
voor den Staat; Venlo, Stralen, Roermond
tart wérden veroverd , fchoon de dappere Graaf-
ernst ka5ïmir, Stadhoudcr van Friesland, Gro-:
ningen en Drenthe^ bij bet openen der loopgra-
ven vóór Roermond, door eenen kogel frieuvel-
de. Vervolge'ns nam de Prins, na een goed be-
leg , Maastricht in, en deed Limburg en de
Landen \2iXiOvermaas bemagtigen, wordende de-
ze veldtogt met.de verovering van Orfoy geflo-
ten. De kaperijen der Duinkerkers werden
bijzonder door de Heeren adriaan en cornelis
lampzens van VUsßngen bijzonder beteugeld.
Men handelde dit jaar wel weder over vrede of
beftand met de Spaanfjche T^e der landers; doch al-
le Provinciën en 's Lands ingezetenen befchouw-
■den dit werk niet met hetzelfde oog, en weldra
werden de önderhandelingen weder afgebroken-
' In het volgende jaar viêl cr niets merkwaar-
digs voor, dan het veroveren van Ktjnberk dotix
den-Vorst, en van Schans door Graaf
willem van Nasfau. De infante, Isabella kla-
|ra eugenia, wier deugden en groote hoedanig-
heden o,ok door hare vijanden , de vereenigdc
derlanders, erkend werden , overleed omtrent de-
zen tijd, en hier«^oor kwamen de Spaanfche
Nederlanden, 34 jaren eigene Vorltcn te heb-
ben gehad , weder aan Spanje,
■la dcH jare 1Ó34 werd het verbond met Fr1Ö34."
rijk
A