Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
'geschiedenis.
253
eilanden gezonSen werd, alwaar hij in een ge-jjar na
vecht tegen eenige vijandelijke fchepen, van
welke er drie vechtenderhand genomen werden, jg^g^
fneiivelde. Hij werd met veel iiaatfie te De/ft
begraven, en naderhand rigtte de Slaat een def-
tig praalgraf te zijner eere op , hetwelk gij, te
Delft komende, niet verzuimen moet te gaan
zien. Van den anderen kant veroverde de Ad-
miraal LOKCQ de Stad Ol'inda de Fernambucq, en
verderfde geheele kust, zoodat de handel op
UrazUië voor -alle 's Lands ingezetenen weder
vrij werd gellcld. Bij die gcleg^enheid liichtte
men, op het veroverde eiland van Jnt-onto VaZy
de i'cerkte Frederik Hendrik; ook werd de Ad- i
miraal de toledo , offchoon grooter in ma^t
iijndé, door loncq geflagen.
Schoon men nu, terwijl de Spanjaard nog op
de Feltiwe \\2i%, wel weder eene onderhandeling
had geopend, hadden de onderfcheidene voor-
deelen te veel hoop' gegeven, dan dat de Staten
hiernaar zouden geluisterd hebben; doch daar
de Staten het leger eenigzins verminderden, ,
trok de Prins in het volgende jaar niet te veld, 1629.
maar de S^aten floten een verbond met Frank-
rijk. Een aanflag op Duinkerken en Oflende rvioest
de Prins, op raad der Staten, opgeven, waar-
door de vijand, aangemoedigd wordende, een'
aanflag op het eiland Voorn wilde wagen, en
daartoe eene vloot van platboomde vaartuigen
met 7000 man te Jntwerpen uitgerust had doch
dit mislukte; de geheele vloot werd door deaf-
ge-