Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
i02 NEDERLANDSCHE
Jaar na middel des vijands, ten behoeve van zijne wer-
Tus^^" ken , te bedienen. Daar nu alle pogingen tot
ontzet mislukten, befloot de Graaf van den berg
eene afwending te beproeven, deed daartoe
een' inval in de Feluwe, en trok naar Jmers'
foort, dat zich moest overgeven De Prins ech-
ter bleef llandvastig, en verklaarde liever te
willen fterven, dan een beleg op te breken,
hetwelk reeds zoo veel gekost had, en \vaar-
van de eer der Staten en der zijnen afhing. Hij
Jiet alle levensmiddelen in de vestingen bren-
gen, ten einde den vijand door gebrek tot den
tetugtogt te dwingen; terwijl de onverwachte
verovering van Wezel, van waar de vijand al
zijne levensmiddelen hebben moest, door den
Kolonel otto van gend van dieden, op last van
den Prins bewerkt, denzelven tpt den terugtogt
»oodzaakte. Nu ging het beleg met den groot-
ften ijver voort; de Prins zelf ontzag geene ge-
varen. Eene mijn deed de grootfte werking, cn
maakte eene ontzaggelijke bres in de muren.
Eindelijk werd de Had den i4den September, in
■weerwil van de nabijheid der twee magtigfte
legers van Europa, den Keizer en Koning van
Spanje, zonder hulp van eenigen bondgenoot,
bemagtigd, hetgeen niet weinig tot den roem
vanPrins fredêriic hendrik toebragt. Vaneenen
anderen kant echter was dit jaar voor ons nood-
lottig, daar de beroemde zeeheld pieteö. pie-
TER8Z. HEIN, kort na'zijue terugkomst van de
verovering der Zilvervloot, naar de Flaamfche
ei-