Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
G E S C If 1 E D E N I S. ' ■ 59
's Lands fchatkist ook niet weinig gelüjfd werd. Jaar na
De O. ï. Komp.'ignic liad fe-dert 1Ó22 ook bcirek-
kingen- op China verkregen, en het fchoone ei-1628.
land Formofa veroverd.
JNiet weinig hadden in dien tijd ook onze
voorvaderen tot de uitbreiding der aardrijkskun-
de bijgedragen. Reeds hadden zij een groot
deel van Nteuvj-HoUand bekend gemaakt; in 1616
het EendragUland, in 1620 het de Wlttsland ^^ iu
1621 het Laeiimnn'^nland, en in 1628 het, naar
een vooriraam Gouvernenr cakpentier genoem-
de , Land xan Carpsntier bezocht welke alle
door tasman vervolgens nog nader bekend ge-^
maakt wc-rdep.
Ondertusfchen had de Prins ift dit jaar het
merkwaardige beleg vóór 's Hertogenbosch, dat
door GROBBENDONK uict vecl bcleïd verdedigd
Verd, en, behalve door hare vestingwerken,
ook dopr de overftrooming der lage landen be-
veiligd "was. Yan beide zijden werd al het mo-
gelijke aangewend, en Prins frederik hendrik,
die in de vesting-bouwkunde doorleerd was,
■wist zich juist van het water, het verdedigings-
mid-
(*) Dergelijke zaken mo^^i vooral ook in h^t jeug-
dig geheugen ingeprent worden, omdat zij een groot ge-
deelte van den wezenlijken roem onzer voorvaderen uit-
maken, te uieer, daar Gal cn Brit, door Iiec veranderen
der córfpronkelijke namen , oiis y met liet Lnndjookzoo
gaarne van de eer der ontdekking fchijncn tc willen bc-
roovcn.