Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
58
NEDERLA^'DSCHE
CilK-lb
TÜS
IÓ27
J^; lis drebbel, tc Alkmaar; 00k was het on-
der het Scadhbuderfchap van bovengenielden
FREDEiUK HüNDRiK , dut dt Spaanfchc ZiUtx^
vloot beuiagtigd werd door pietkr Pieters-
zoon hi-in. Deze zeeheld, te Delftshaven
geboren, Iheuvelde een jaar daarna, in eenen
Ilag legen de Duinkerkers.
1628. De W. I. Maatfcliappij, aangemoedigd door
den voorfpoed, zond in het volgende jaar den
dapperen piet hein op nieuws naar dt P'FeEt-ln-
dïé'jj, oni, wave het mogelijk, dc Zilvervloöt te
bemagtigen. Reeds had de Admiraal Qcwe Trajz^
fche vloot in de golf van Mexico geflagen, cn
SIMONSZ haalde de Spaanfche fchepen uit de ha-
vens van Fernambuüco en Bahta, Nu verfchecn
onze piet hein met 31 fchepen, cn nam op den
9den September, zonder Ilag of ftoot, de rijke
vloot, welke te vergeefs ig Mantanza, op het
eiland Cuba^'Ctne fchuilplaats zocht. Dcibuit,
waarvan natuurlijk door het volk reeds een
goed gedeelte verdonkerd was, werd aan zilver
cn koopmanfchappen op ii|, en, met de kost-
baarheden en fcheepsbehoeftcn , op wel mil-
lioencn gullen gerekend. Openlijk dankte, men
God voor deze overwinning, waardoor de Maat- \
fchappij in ftaat geilcld werd, eene uitdeeling |
van 50 gulden van elke 100 ingelegde gulden te. ■
doen, onderfcheidene volkplantingen, zoo als
Nïsim-Nedsrland en andere,'aan tc leggen, en \
's Lands