Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
G E S C'H I E D E N I S. 13
weinige Christenen in den Hemel te willen zijn,!®®^ "®
—-r- Hij ftierf kort daarna, en zijn zoon poi^po TUt^iS
gaf den; Christenen in het eerst alle vrijheid in-754^ -
het prediken, doch verbrak daarna zijne tronw
met de Frank en, waarom de genoemde martel
de Vriezen in htm eigen . land befprong i hunne ^g^.^aj
tempels Hechtte, hunne heilige bosfchen uitroei-:
de, en hen ■ op nieuws geheel ten ^onder bTagt,\
In dien ;zel(den tijd kw^m bonifacius , ook onder.
den naam van'wiNFRiEj) bekend, hier te Lande;
fchoon hij reeds in 723 tót Bisfchop van Utrecht ge-
wijd Was, werd hij eerst in 753 daarin bevestigd.
Bij de Vriezen en Sakfers was hij niet zeer ge-
lukkig geweest, doch nu ondernam hij zijne
laatfte prediking onder hen, die in het eerst zeer
wel flaagde , daar vele duizenden zich lieten doo-
pen, en fnen zelfs onderfcheidene kerken ßicht-
te; dan te Dokkum gekomen zijnde, overvielen
hem de woedende ^r/^z^«, en hij werd densden
Junij 754, met 5J van de zijnen , wreedelijk ver-
moord, Eindelijk, nadat zij meer dan ééns wa-
ren ópgeftaan, bragt karel de Groote hen zoo
ver tot onderwerping, dat zij, in of omtrent
79D, voor het grootHe gcdeeUe, met en bene-
vens hunnen Hertog wittektnd, het Christen-
dom aannamen, waarna zij hem tegen de Sela-'
ven en Hannen dapper onderfteunden. Schoon
zij nu naderhand, met de Sakfers verbonden,
weder opftonden , werden zij echter door ka-
rel, in 801 of i04, geheel len onder gebragt,
en