Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
GESCHIEDENIS. W57
NEvELD bevond, moesten eene ftrenge ftraf on-J-iar na
j CHRiS-
dergaan. ^^s
1623-
Kort hierna ftierf Prins maurits ^ cn zijn
broeder frederiic hendriic w^rd in zijne
plaats tot Stadhouder verheven.
De winter van 1624 was boven mate ftreiig , 1624.
eji er iiad tevens eene doorbraak in den Lekker-
dijk, even boven de vaart, plaats, zoodat het
Stjcht tot zlzw AmJierJam onderliep ; evenmin ge-
lukkig w^aren de wapenen van den Staat, daar
Prins MAURITS te vergeefs beproefde, om het
beleg, dat spinola vóór Breda geleed had, te
doen opbreken, en hij in November reeds ze-
kerlijk naar den ïlaüg vertrekken moest. Zijne
origeReldheid bleek eene opltopping in de lever
te zijn, welke dermate verergerde, dat hij daar-
aan den 23Ren April 1625 , in den ouderdom van
58 jaren , overleed; dewijl hij geene'cchte kin-
deren had, had hij zijnen broeder trldkriic
HENDRIK, die hem opvolgde, tot zijnen erfge-'
naam benoemd. Over het algemeen werd Prins
MAURITS gehouden voor een'der grootfte krijgs-
lieden zijner eeuw, die fteeds voorzigtigheii
met dapperheid paarde-, de krijgskunst tot eene
groote volkomenheid brugt, en den door zij
vader gegronden Staat bevestigde. Het fchaak-
fpel was zijne geliefkoosde uitfpanning. Hij
was gezet van gellalte, gul en openhartig, maar
- D 4 drif-