Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
pf

mm
54
ft2 NEDERLANDSCHE
Jaar na
chr-'S-
TVü

1620.

derlanders Hechts cene houten loots hadden , te
veroveren, welke, verbouwd en opgefierd, den
naam van Batavia ontving, cn weldra, gelijk
zij nu weder is, de hoofdplaats van NeérlandS'
Indien werd.
Ook werd nu het denkbeeld, om eeiie W. I.
IMaatfcbappij op te rigten, verwezenlijkt, en
aan deze Maatfchappij , welke in vijf Kamers
Am [ter dam , Zeeland, de Maaz , het Noor der-
Uwaytier en Vriedand en Lande), ver-
deeld was, werd voor 24 jaren octrooi verleend.
Haar regt ftrekte zich van den Kreejts-Keerkring
tot de Kaap de Goede Hoop , en van het Zuiden
van Terrerieuve door de Straat van Magellaan en
die van le Maire, tot het uiterfte d'^.v N. W.
kust van Noord-Amerika en tot alle Zuidlanden
nit, zoodat deze Maatfchappij weldra een* groo-
ten trap vaa luister verkreeg.
In Jiinij 1Ö20 fiicrf Graaf willem lodewyk
VAN Nassau; terwijl in het volgende jaar phi-
LIPS lil, tweede Koning van Spanje, eu Aarts-
hertog ALBERTUS, overleden.
In 1622 werd Bergen op Zoom door mansfeld,
met behulp van i^riiis maurits, ontzet, wien
echter de aanflagen op 'i Hertogenhosch cn Ant-
neerpen mislukten^
Kort hierna werd er een aanflag op het leven
van Prins MAtrp.its ontdekt, waaraan de zoons
van oldenba^reveld hadden deel genomen ; de
fchuldigen , die niet ontylugt waren, onder Wel-
lie zich ook de ongelukkige Keer van groe-
NE-
J