Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
GESCHIEDENIS. W57
kwam. Van hier ging dk groot, als een met-Jaar m
felaar gekleed , to voet naar fVaalmjk en ver- ^us*^'
der naar Parijs, alwaar hij een jaargeld ont-1618.
ving, vele fraaije Werken fchreef en zich open-
lijk verantwoordde (*). • .
In 1Ö18 overleed te Brusfel, zonder kinderen,
philips willem, oudlle zoou van willem 1, die
zijnen broeder maurits tot zijnen algemeenen
erfgenaam' had verklaard.
In 1Ó18 vergaderde in de Doele te Dordrecht
de vermaarde- Algemeene Synode, waartoe ook
uity Efigela/id , de Paltz, Hesfen , ZwHferland,
V Geneve , Brandenburg , Nasfau, Oost - Vriesland
en Bremen afgevaardigden kwamen; doch over
welker handelingen wij hier niet kunnen fpreken,
4 Terwijl deze onlusten nu in het Vaderland
1 woedden, ging echter de handel in de Indien
^voorwaarts; reeds in 1616 bezat dè O. I. Kom-
pagnie 38 welbemande en uitgeruste fehepen,
behalve ecne menigte koopvaarders, 3000 folda-
ten en 900 üukkcn gefchut. Zelfs gelukte het
den ondernemenden jan pietersz. koen, die
den werkzamen en verdienftelijken laurl:ks re-
aal als Gouverneur-Generaal was opgevolgd, de ^
jllad Jacatra óp het eiland Jiïi'ö, waarbij de Ne-
4 der-
i
j C*) Natuurlijk moet dit breedvoeriger verhaald wor-
|dcn; zulke trekkeu zUu toch van eeu oneindig meer be-
dang , dan dc opfomming van twisten , waaruit de kin-
idwrn volUrckt gte* nut kunnen trekken.
D %
äk