Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page

mm

KEDERLANDSCHE
Jaar na Jammer was het voorzeker, dat ons Vader-
Tu^^" hetwelk in vele opzigten nu zoo zeer
i6acj, geklommen was, geen beter gebruik yan de
rust, die hetzelve thans kon genieten, maakte;
maar dat zich bij de kerkelijke twisten nu ook
Staatkundige gefchillen mengden, welke een
nieuw bewijs opleverden , waartoe de driften
den mensch kunnen vervoeren, en waarvan de
grijze OLDENBARNEVELD het flagtofPcr werd,
daaV men hem, zonder zijne menigvuldige dicn-
ften, aan het Vaderland bewezen, in aan-
merking te nemen, befchuldigde van landver-
raad , cn niettegenftaande zoo vele pogingen,
zelfs van buitenlandfche Mogendheden, ter
dood veroordeelde, gelijk zulks in den tekst
vermeld is.' Zonder nu verder over dit, voorze-
ker onaangenaam , tijdpunt onzer Vaderlandfche
Gefchiedenis te fpreken , willen wij u hierbij
alleen nog opmerkzaam maken op de edele daad
van Vrouwe maria van reigersbergen, huis-
vrouw van den beroemden hugo de groot, die,
benevens hoogerbeets, toen op LoevenJIein gevan-
gen zat. Daar het dezen vergund was boeken te
lezen, welke hij van tijd tot tijd van zijne vrien-
den in eene kist ontving , en de fchrandere vrouw
bemerkt had, dat deze kist niet meer werd nage-
zien, verzon zij haren man hierdoor tc redden,
i6i8. die dan ook, na eenige oefening, in zulk eene
kist ging liggen , gelukkig werd weggedragen ,
en onder geleide van hare getrouwe dienbt-
Maagd, ELSJE v\N HOuwENiNG, te Gorkum aan-
kwam.