Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
50
ft2 NEDERLANDSCHE
Jaar na middelaar tusfchen Zweden en Denemarken werd.
Tüs*^' aanzienlijke handel op de Levant ontving nu
1609. zijn beftaan; in iöo8 en 1610 kregen wij den
vrijen handel taCalicutta, op de kust van Mala-
bar, en bij de Raja''^ van Singer en Veloer; in
löop den gewigtigen handel op Japan, en in
ÏÖI2 den handel, bij uitfiuiting , op Reeds
vóór het beftand had de vaart op de fVest-lndtë'n
110 fchepen bezig gehouden. Op de Goud-'ku^t in
Afrika werd het fort Nasfau aangelegd. IJenry
HUDSON deed, voor rekening van de O. L Kom-
pagnie, eene poging, om eenen N. W, doortogt
In Amerika te vinden, en vond de Hudfom-\\-
vier, tnA2^^xn^Nleuw'Nederland{ih^ns de Noord-
Amerikaanfche Vvo\inQÏc JSleuw-Tork cn omlig-»
gende landen {*)) en do, Hudfons-Baai, Schouten
en MAiRE (t) ontdekten de vaart tusfchen het
Vuur* en Staten-Eiland, die, naar de laatfte.
Straat le maire genoemd werd, gelijk de Kaap
aan het uiteinde van Amerika den naam van
SCHOUTENS geboorteplaats, ontving en Kaap Hoorn
geheeten . werd; ook werd er dene Noord-
fche Maatfchappij voor de walvischvangst
opgerigt. Dan, niet alleen bloeide het
Va-
C*) Men lc:ïe vooral hierover de korte hefchrijying
yan dc ontdekking en de yerdeye lotgevallen l^ieuW'
Nederland, wHeor eene volkplanting yan het gemeenehest
der y er eenigde Nederlanden, dour mU, is. c. lam-
BRECHTSEN VAN UIT iHEM, uitgcgcveu Cioox ViCl Zecwwsch
Genootschap dtr U'etenfchappen.
(t) De Ondci-wijzci" make den leerling liier opmerk-
zaam , dat, Iclioon dc luuiicn hudson cn li: maire niet
Nederlandsch yijn , hunne ontdekkingen echtcr voor Ne^
dcrlandfche rekening gedaan werden, cn dus den Nedcr-
ianderen toekomen. Ondcrtusrcben was le maire dc
zoon van ccu' Amftcrdanisch koopman van dien naam, '