Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
geschiedenis. W57
Spanje bekrachtigd werd. Nu werd PHns MAtï-Jaat ïia
RITS, door verhooging van jnarwedde, Vöbr de
voordeelen, van den oorlog fchadelöoS geft'èld, ëh 1Ó09,
de wedde des Prinfen verhoogd, alsmede, dóór het
afdanken vali eenig krijgsvolk, het leger op 30,00b
man voet- en 3000 man paardenvolk bepaüld,
i)e Staten, zich nu als een' vrijen en önäfhäti-
kclijken Staat befchouwendö, zondeh afgëzait-
ten naar vreemde Hoven, en ontvingen gézant-
fchappen van dezelve ; ook floten zij in het jaar
1609 eén verbond van vriendfchap en koophan-
del met den Keizer yzn'Maroccoj gelijk zij ook
tot hetzelfde einde den Heer cornelis xaü deä
MYLE naar Venetië zonden, die, fchoon niet Völ-
komen flagende, in den vollen Raad gehoörd en
haast dén Doge geplaatst werd.
Gedurende dit befland werd ons Vaderland
verdeeld door kerkelijke gefchilien.
^ Het komt ons, jeugdige Lezers ! zeer onge-
past voor, VL iets over de bovengenoemde ker-
kelijke verfchillen te zeggen; gij zoudt die toch
niet begrijpen, en het een en ander zoude flechtï
dienen kunnen, om u te doen zien, hoe ve^
zulke twisten , waarvoor wij hopen, dat gij fteeds
bewaard zult blijven, in ftaat zijn den mensch
te vervoeren. Wij willen liever u een kort over-
zigt van de aanwinften, welke ons Vaderland in
de Indien gedaan had, alsmede over de weten-
fchappelijke gefteldheid van hetzelve , geven.
Reeds hebben wij u gezegd , dat de Staat van
onderfcheidene Mogendheden gezanten ontving,
en nu was dezelve reeds zoo magtig,dat hij be-
D nlld-