Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
ft2 nederlandsche
Jaar m De vredehandel begonnen zijnde, deden zich:
weldra twee groote zwarigheden op, daar de-
1608. Spanjaarden v/el de vrijheid der Nederlanden
wilden erkennen, doch begeerden, dat zij van.
de vrije vaart op de Indien afftand do^n , en de
vrife uitoefening van den Roomfchen godsdienst
zouden toeltaan; en daar de Spanjaarden hierop,
onverzettelijk bleven aandringen, werden ein-
delijk de onderhandelingen geheel afgebroken,.
De oorlog was op het punt van met nieuwe
woede uit te barsten, toen de bemiddelaars,
bijzonder de Ambasfadeur van Frankrijk
nin, het fluiten van een veeljarig beltand voor-
droegen, waarop men nu weder met verfchil-
lende gevoelens de aandacht vestigde. Wij zul-,
len u alweder met de onderfcheidene verfchillen
over dit beftand niet bezig houdeii; genoeg, dat
dezelve zoo hoog liepen, dat de wapenfclior-
fing niet meer verlengd werd, de vijandelijke
afgezanten vertrokken, oldenbarneveld zijn'
ambt nederleide, en de Franfche en Engelfche
gezanten zich verpligt vonden, de Staten te be-
dreigen, bij verdere weigexing, hun geene hulp
meer te zullen verleenen. Dit bad eindelijk ten
gevolge, dat de Prins zich met oldenbarne-
VELD verzoende, en zijne toeftemming tot het
beftand gaf, waarop de Staten naar Bergen
op Zoom vertrokken, alwaar hetzelve op den
pden April 1609, ah met vrije Landen op welke
de Aartshertog KÏets eischte, voor 12 jaren ge-
teekend werd, terwijl het den 2iften dier maand
plegtig in ^s Hage afgekondigd, en den 7dcn
Julij daaraanvolgcnden door den Koning van
Spitn'