Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
24 NEDER.LANDSCHE
Jaar na godsbeelden omverhalen , en ftichtte, behalve de
TU86-6 » ^^^ verfcheidene andere ker-
i^ßn iïï ons Land; men vindt bij , in het
noordelijk gedeelte van de Provincie HoUanä,
nog eenen put, welke op zijn bevel gegraven
is, en de Willebrordsput genoemd wordt, gelijk
men ook het ontftaan van het heiiigputje bij
Jf'ester hov en ^ in de Provincie Noord-Br ab and ^
aan dezen Bisfchop toefchrijft. Hij is ais Bis-
schop van Utrecht^ in 737, geltorven.
De Vriezen echter bleven nog lang bij hun
ongeloof, en het was eerst in 794, dat zij,
door KAïiEL den Groottn overwonnen zijn-
de, beloofden 5 het Evangelie te zullen aaxi-
nemen.
WoLFRAN of ULFRANUS , een andere Bisfchop ,
die wiLLEBRORD onderlteundc , bepaalde zich meer
tot Vriesland; in 715 wilde hij ook den Koning
■der Vrtezen ^ radboud, doopen, gelijk hij,
nadat hij door de Franken^ onder karel mar-
TEI., geflagen was, zich hiertoe verbonden had.
Dan, toen hij van den Bisfchop, op zijne vraag,
vernam,, dat alle ongeloovigen , en dus ook. aij-
7«5-754 ne voorouders, niet in den Hemel kwamen , trok
hij zijnen eenen voet, dien hij reedü in de doop-
vont had, weder terug, zeggende, liever, met
zijne voorvader» in het zalige gewest van wodan
(den vuornaamfteü hunner Goden), dan met de
wei-