Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
GESCHIEDEISIS.
47
v"
der onderhandeling bekwam. Ongelukkig voor-Jaar na
« . chris-
zeker waren Prins maurits en oldenbarneveld
omtrent de noodzakelijkheid van den vrede van i6o3.
tegenovergeftelde gevoelens,, hetgeen, daar elk
zijne aanhangers trachtte te krijgen, wederom
nieuwe verfchillen deed geboren worden , waar-
over wij het echter minder gepast oordeelen
hier te fpreken. Genoeg, de hoop op vrede
won meer en meer veld, waarom ook eenige
bijzondere perfonen, ten einde van hunnen aan-
wajsfênden rijkdom gebruik te maken, van de
Staten verlof verdochten, om de Beemßer in
Hollands noordelijk gedeelte, toen een meer van
7 uren in den omtrek , en 6 voet diep', droog
te maken, hetgeen zij in het volgende jaar be-
gonnen , en in i6i% voltooiden.
In Februarij l6o8 kwamen de afgezanten van
Spanje, die over den vrede handelen moesten,
met ambrosio spinola zclven aan het hoofd,
naar ^s Hage , dat tot die onderhandelingen was
uitgekozen. Zij werden een half uur van die
plaats d9or Prins maurits , van eenen ontzagge-
lijken ftoet vergezeld , te gemoet gereden.
„Treffend," zegt een meer genoemd Schrij-
ver {*), „ was het gezigt, toen maurits, zijn*
„afkeer voor den vredehandel vergetende, in
„ den vooruaamlten handelaar flechts zijnen me-
„ dedinger naar roem zag, hem omhelsde, in
„zijn rijtuig nam, eu zich met hem minzaam
„ onderhield." .
De
C*) Van kj\mpbn a rcrkortg Gffcltiriiems, l Veel^
Jdadz. 415.