Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
46
KEDERLANDSCHE
h

Jaar na van den Staat. Luisterrijk was de overwinning;
T^^'* onderfcheidene fchepen, waaronder ook het ad-
1607. miraalsfchip, werden veroverd; en fchoon het
laatfte ontfnapte, verbrandde het toch naderhand.
Ongelukkig echter kostte deze overwinning het
leven van den beroemden bevelhebber, daar hem,
bij de tweede laag, door eenen kogel het lin-
kerbeen werd weggenomen (*), hetgeen zijnen
-dood veroorzaakte; terwijl hij in zijn fterven de
zijnen nog vermaande, om in de nederlaag des
vijands hunnen troost over zijn verlies te zoe-
ken. Plegtig werd zijn lijk naderhandop'sLands
kosten in de Oude Kerk te JmßerdamhegrsLven,
1609. Twee jaren later werd het twaalfjarige be-
ftand gefloten, en vijfjaren later de Hooge-
fchool te Gronifsgen opgerigt.
De Aartshertog was nu, met'sKonings verlof,
reeds met de Staten, aU beftuurders vaneen vrij
volk, over vrede of ftilftand van wapenen,in on-
derhandeling getreden, waartoe Spanje, zoowel
door de weinige vorderingen in de laatfte jaren,
als door het muiten van het krijgsvolk en de ver-
meerdering van onze magt in de Indien y werd
aangezet. Bij Wittenhorst en gevaerts , afge-
vaardigden van den Aartshertog, voegde zich
Pater, jan ney^;n, die weldra het geheele beleid
der
Men wil, dat deze kogel bewaard is, en lang in
deu toren van het dorp Velzen lieeft gehangen, endoor
de inwonei's gebruikt werd om mosterd te malen. Men
zie- hierop een aardig vers van hooft, iu'het Werkje:
Verjcheidene Nedcrdtiitfchc Gedichten, bladZt IÖ3»
iütoiiÉ
Mta