Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
GESCHIEDEÏ^IS.

'Wij hebben verhaald, dat, een jaar na den Ilag
cnftis*
van Nieuwpoort, de Aartshertog albert het beleg
vóór OJiende ha4 gelegd (bl. 3^.) Dat beleg werd 1604»
door dé Nederlanders op het moedigfte , gedurende
drie jaren, uitgehouden. Al de ftormen en aan-
vallen van den vijand werden op de dapperfte
wijze afgeweerd, terwijl de ftad, de vrije zee
te baat hebbende, telkens verfche troepen en
levensmiddelen ontving. Ongelukkig deed eene
zware ziekte de bezetting reeds in het eerfte
jaar van 7000 op 8oq verfmelten. Bij eenen ftorm
van ALBERT zette men de flnizen open, en vele
vijanden ftierven in den vloed; zelfs in de mij-
^nen, die men van beide zijden groef, werden
gevechten geleverd; doch de toevoer eindelijk
door sPiNOLA afgefneden zijnde, moést de ftad
zich overgeven, terwijl de bezettbg nog een*
vrijen aftogt met volle krijgseer verkreeg:
dit beleg kostte den vijand meer dan 72,000
man, en in de ftad waren wel 50,000 menfchen
gefneuveld of geftorven. De ftad vertoonde niets
dan een' puinhoop met rookende wallen en ver-
minkte lijken; de huizen der oude ftad alleen
ftonden nog overeinde, terwijl al de inwoners met
de bezetting de wijk SJttizin Flaaiideren^dnx
nu door maurits veroverd was, genomen hadden,
In het vorige jaar was Koningin elizabeth
overleden, èn door jakob I opgevolgd; deze
Vorst floot in'dit jaar, tot groot misnoegen der
Staten, (hetgeen zij echter naderhand ontvein-
zen moesten,) den vrede met Spanje. Hierdoor
kregen de Staten nu te grootcr magt tegen zich ,
cn spiNOLA , die ten fpreekwoord voerde: nu of
nooit,