Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
ft2
NEDERLANDSCHE
CHRIS-
TUS
1604.
Jaar na Ondertusfchen werd onze handel groot op In-'
dién, en de onzen maakten verbonden met en-
dcrfcheidene Indifche Mogendheden. Daav echter
cïe bijzondere Maatfchappijen tot dien handel iti
ons Vaderland elkander veel nadeel toebrag-
ten , befloten de Staten , om al de afzonderlij-
ke Oost-Indifche Maatfchappijen tot ééne alge-
meene te vereenigen, en op deze wijze ontfton-d
de Oost-Indifche Compagnie, welke den aiften
Maart 1Ö02 een octrooi omving, om gedurende
Gen en twintig jaren alleen beoosten de Kaap
de Goede Hoop te handelen , en door de Stj-aat
van Mageïlaan te varen. Deze Compagnie was
aan bijzondere" inrigtingen onderworpen, en ge--
noot vele voordeelen, hetgden gij, bij eene
verdere beoefening der Gefchiedenis^ wel nader
znlt leeren kGunert. Over de We&t-IndifcheCom-
pa-gnie willen wij nader fpreken
In 1604- werd Ofiendc, na eene belegering
van drie jaren, en nadat de üad geheel tot
eenen puinhoop gelchoten was, eindelijü aan
de Spanjaarden overgegeven.
Wij
Ik meende het niet ongepast, bïj deze gelegen-|
lieid, eeu weiniff meer breedvoerig, dan men gewoon is, m
den aanleg tot^het oprigten der 0- I. Compagnie op tel
geven; dit bevat toch een voomaam deel van de Ge« -J
Icbiedcnis des Koophandels, waarby vele onzer kinderen^j
zoo veel belang hebben. Ook omtrent onze reizen oinf
de wereld moet men ben niet pnkundig laten; reeds ij
lang wacht men van een bekend kiiHiervriend liieiomtrenc J
een gefcliikt Werkje: bij voorraad kan men hierover na- '
zien dc korte fchets, dic ik achter myne vertaling yan,
KOTZEijiiEs Qntdckklmi^sreU ro'or de Jeugd ^ ade Stukje,
geleverd heb.