Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
GESCHIEDENIS. 4»
boord WQS, Deze, na vele ontdekkingen In het Jaar im
kille Noorden, terug hebbende moeten keeren,
rustte men in 1595 esn' tweeden togt van drie 1Ö02.
fchepen en vier jagtcn onder dezelfde bevelheb-
bers uit, die echter mede onverrigter zaak te-
rug kwam, In 1596 loofden de Staten eene pre-
mie van vijf en twintig duizend gulden uit aan
dengenen , die benoorden om naar China zoude
zeilen. Twee fchepen werden van Jmfterdam
uitgerust; jakob van heemskerk en wix-lem
barendsz. op het eene, en jan corneltsz. ryp
op het andere fphip het bevel voerende, onder-
namen deze reis , . waarbij heemskerk en ba-
rendsz. verpligt werden op Nova-Zembla te 1^04.
overwinteren en de grootfte koude, ongemakken
en gevaren uit te ftaan, die dan ook aan velen,
en vooral aan den moedigen , kundigen en in
vele opzigten zoo verdienltelijken barendsz.,
het leven kostten (*). Daar men na ook op de-
zen togt niet weder had knnnen flagen, zag men
vervolgens van deze togten , waarvan nog vele
namen, aan onderfcheidene Baaijen, Kapen, Stra-
ten en rUanden gegeven, het getuigenis dra-
gen , af.
On-
(*) Deze mei'kwnnuüge rci^ van heemskerk en ba-
rendsz. vertlient wcl, in een uur van uitfpannmg, den
kinderen verhaald te woeden. Men zie onder anderen
CAMPERS Reisbvfchrijyingcn yoor Je Jeugd, Ült munt end
^s deze togt door onzen puikdichter tollens bezongen,
n deze Zang is voor weinige centen ten gebruike der
jeugd, aan. welke wy dezelve trnftig aanbevelen, ver-
ir^gbaar gcfkld.
C S