Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
«O-
NEDERLANDSC HE
Jaar na de kooplieden, met nog eenige andere vér-
5-us"' -^enigd, in 1598 weder acht-fehepen, onder be-
i^a. 'i vel.van jakob cornelisz. van neck, naar de
dtën^ welke togt zoo wèl flaagde , dat van neck,
in 1600, op nieuws met zes fehepen werd uitge-
zonden. Ook in Rotterdam hadden in dien tijd
de kooplieden onderfcheidene uitrustingen ge-
daan, waarvan de eene onder jaques mahu , in
Ï598, door de Straat van Mageilaan, naardeAfo-
lukken was gezeild, gelijk naderhand, in hetzelf-
de jaar, OLIVIER van NOORD mede dien weg
gegaan, en, als eerlte ISederlander, de aarde
rondgezeild was. Al deze fehepen waren door
4ê Staten vau Holland van gefchut en krijgsbe-
hoeften voorzien. Middelerwijl hadden de Zeen-
wen en Hollanders beproefd, ecne vaart doo*
Ket Noorden naar China te vinden , hetgeen het
eerst door Balthasar moucheron en mr. jakob
valk van Middelburg en rrangois maelson van
Bnkhulzen was ontworpen, waartoe zij bijzonder
door PETRUS PLANcius waren aangeraden. De eer-
fte togt gefchiedde in iS94 met drie fehepen, on-
der corn. corn, nay, brand ysbrandts en Wil-
lem barendsz. terwijl jan huyghen van lin-
scho-ten, die dezen en den tweeden togt breed-
voerig heeft te boek geüeld (*), als koopman aan
boord
' C*) werk draagt den titel van: Foyafie ofte
fckipvaart van jan huyghkn van linschoten yan
hij Noorden- om, larifes Noorwegen, de Noordt-Caep,
Laplandt, Finlandt; gnz, te vinden achter z^jn intene-
RARio (f:e fchcepvaart, Aniflcrdam, by corn, claesz,
15965 in i\
/