Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
GESCHIEDENIS. W57
gebreider wordende , werd 7 jaren later éo&tJ^ *
de oprigting der Öost-Indifche Maattfclrappïjtus
gevolgd. De West-lódifche Maatfchappy is
in 1621 opgerigt.
Het zal niet noodig zijn u te zeggen, wat
men door Oost- enyerftaat, dewijl gij
znllcs reeds in uwe aardrijkskundige lesfón autt
geleerd hebben, en dus ook weten zult, welke wa-
ren wij uit die oorden krijgen. Deze waran kwa--
men voorheen over Egypte naar/^^w^fiff, hetwelk
toen eene voorname koopftad was, van waar de-
kooplieden, van allerlei landanrd, dezelve overal^
en dus ook naar de Nederlanden ^ voerden. Na-
dat echter de Porpgees vasco db gama,- l»
1498 , de vaart om de Kaap de Goede Hoop had-
ontdekt, werd de handei op Jndicr» \cr\cgd ^ cn-
nu bragten de Portugeefche fchepon de Indifche-
waren aan; wordende dezelve, ook door On'-*,
ze fchepen, uit Portugal gehaald; doch toen 4e
vaart op Spanje en Portugal ons met geweld bo-
1-et werd, moeiten onze zeelieden zelve wel
bedacht worden, de vaart op Oost-Indien to
beproeven. cornelit en fredeb-ik houtman ^
zonen van eenen brouwer te Gouda, warôn in
1593 naar Li'sfabon gegaan, om zicli alles, wat
den Indifchen handel betrof, eigen te maken ,
en nu bewogen zij eenige Amfierdamfche koop-
lieden tot het nitrusten van vier fchepen, waar-
mede zij in in zee liepen. Schoon deze
togt niet zeer gelukkig uitviel, zonden diez«lf-
C 4 de