Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
GESCHIEDENIS. W57
ge flag, waarvan de Staatfchen het voordeel had-Jft«r m
don, dat de Spanjaarden tegen den wind in ^^
moesten vechten, zoodat zand en rook hun in löoo»
het aangezigt waaiden, hetwelk tevens aan dc
brandende zon was blootgefleld. Reeds begon-
nen de Engeïfche hulptroepen te wijken, en de
Spanjaarden zich mét de verovering te vleijen;
'toen maurits , die de ftukken op de duinen had
doen fiepen, den vijand in wanorde bragt, door
hem de volle laag te geven , en door een' ver-
nieuwden aanval de overwinning voltooide , zoo-
dat de Spaanfchen , met ve!".iei van al hun gefchut,
150 vaandels, 3000 doodeti en vele gevangenen,
^ onder welke de Admirant van arragon, de reg-
ä3 terhand van den Aartshertog , moesten aftrekken.
I Ook aan onzen kant had men vele dooden.
f In Vriesland en Groningen had men in dit jaar
eenige verfchillen over het opbfengèn van de
gemeene lasten, welke met geweld geftild werden.
De veidtogt van het volgende jaar werd ge-ifou
opend mét het beleg van Rijnberk, hetwelk
Prins MAURITS zoawel als, korten tijd daarna,
Meurs innam ; doch het toen aangevangen beleg
van ^s H'*rtogenbosch moest door de opkomendo
vorst weder opgebroken worden. In dit jaar
floeg ALBERTUS hct beleg vóór Ostcnde.
Het jaar 1602 begon met eene aardbeving, wel-
ke door geheel gevoeld werd,doch geene
li fchade deed. Prins maurits veroverde Grave ^
I terwijl Graaf lodewijk van nassau in het Lu-
^ xemburgfche plunderde. Ook ter zee waren de
q Spanjaarden niet gelukkig; ondéï anderen wer4
I-SPWOLA, die reeds een gedeelte van zijne vloot
I C 3 zoo