Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
NEDEK1.ANDSCHE
Ji«r tiatTok vefvolgens met 12000 man voetvolk en 3000
Tus*^ ruiters naar Vlaanderen, waar hij bij Filippine
lóoöh landde, welk fort hij, met nog eenige andere
fchanfen , al fpoeöig veroverde, en daarna het
beleg vóór Nieuwpoort floeg. Niet weinig ont-
fteltenis veroorzaakte deze ftoute ftap bij den
Aartshertog, die terftond zoo veel manfchap bij-
een vergaderde als hij kon; met dit volk, het-
welk door.isABELL\ in perfoon was aangemoedigd,
nam hij eenige fchanfen in Vlaanderen in, bragt
Graaf ernst van nassau een verlies van bijna
800 mail toe, en trok op mauritS aan. Zeer
hagcholijk was de ftand van dezen Vorst; de vij-
«nd ftond tusfchen h«ni en Ostende met 8 ftukken
gofchnt, daar hij er flechts é had; de aftogtnaar
Frankrijk was , om de vijandelijkheid der Wa-
len, onmogelijk, en nog ontving hij de tijding
der nederlaag van Graaf "ïirnst. De Vorst,
om den moed des legers niet te krenken, liet
den bode doodfchieten, en de fchepen, welke
kem volgden, alle van wal fteken, om dus het
ylugten onmogelijk te maken (*}. Nu-ftonden
de beide legers, voor het eerst in aa jaren, te-
gen elkander over, en thans begon er een hevi-
ge
vnn den Adniirant van ARïiACbN, gÉlcgcn aan de -punt
vnn den Bommclerwaard, ter plaatfe, waar dc/^tfc/'zich
met do Maas voor de eerfte maal vcrcenigt.
(*) Men wil, dat Prins MAuarrs zij" volk toen'dus
zoude hebben aangefproken; ,, Kinderen! ziet ons van
5, alle kanten oniflngcld, cr blüft ons llcchtS één weg
5, over om van hier te komen, cn die is over dc lijkc^
,5 ouier vijanden."