Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
14 NEDERLANDSCHE'
JaM vftt Prins MAÜÜ.ITS ontdekt, door zekeren pieteïi
TUS*" '♦NN^ »an ipêren en kasper te Leyden , dieont-
1598« tïi gevierendeeld werden, den haat tegen
Spanje hoe langs zoo grooter.
In dea herfst van dit jaar overleed Koning
PMiLïPs 11 aan eene walgelijke ziekt«, zoodat
zijn« oppasfers hem lïiet konden reinigen; hij
yrw jaren oud, eu werd door de Nederlan-
ders als heersGh- en wraakzuchtig, achterdoch-
tig, lops en geveinsd befchouwd. Zijn zoon
ȕ??LiPS III, dien men niet voor den vlugftenbe-
fcljoi^wde, volgde hem op. Van onze zijde ftier-
' ven in dit jaar florrs van pallant, Graaf van
IÜ4]ieninirg; fijlipi van marnix , Heer van Jlde-
gon4e ^ en jjgbert leöninus , een voornaam Staats-
man. Ook bciiiagtigdQ de Admirant van arra-
<>0K Rijnberg en DeuticUem voor dc Spaanfchen ,
en bezettede JVeztl ^ Ren en Emmerik: terwijl
hij, daar Prins maurits flechts eene kleine magt
te velde had, ook Zevenbergen ^ Neusden en Lo-
1599. bïth in bezit had genomen (*). In het volgende
j|aar was de zwakheid van 'sPrinfen leger, daar
h|j tegen het leger der Spanjaarden, hetwelk
II,000 man fterk was, niet meer dan 4000 man kon
overhellen, oorzaak, dat men den vijand wei-
nig afbreuk koude doeu. Alleen werd Bommely
hetwelk door de Spanjaardsn , da^ Schenkenfchans
bedreigd hadden, belegerd was, ontzet en Dei/Zi-
herwonnen. Ongelukkig; was de vloot on-
der
(*) Tot dc büzondcrhcden van dit jaar behoort, dat
cr te Katwijk een pocwalviich n:raiiddc , welke 52 voet
hH|f wasj cn voor laö gulden verkocht wwti.