Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
geschiedenis. W57

Niet weinig werden de Staten nu ontrtfst; j,^" na
daar zij, op nieuws eenen vredehandel met phi- chrk-
Lips, die den oorlog moede begon te worden, ■
van de hand gewezen hebbende, vernamen, dat
Frankrijk en Engeland hiertoe wel gezind wa-
ren , en de last des oorlogs geheel op de Staten
zoude nederkomen. Hierom -werd oldenbarne-
VELD als afgezant naar beide Hoven gezonden,
ten einde dit onheil af te weren, met het go-
volg, dat, fchoon hendrik IV verklaarde, de-
ze Gewesten nog ta willen onderfteunen, zijn
Rijk echter den vrede volftrekt nooiig had, en 1598.
dus in het volgende jaar den vrede met Spanj»
teekende ; de Koningin van Ejtgeland befloot tot
,het volhouden van den oorlog, en ging een
nieuw verbond met de Staten aan.
Kort daarna gaf philips opehe brieven , waar-
bij hij de heerfchappij over de Nederlanden af-
flond aan zijne dochter Isabella clara eugenia,
die met albertus , na het afleggen van den kar-
dinaalshoed, zpude huwen, en welke dan ook,
als door zijne gemalin gevolmagtigd, in Augustus
plegtig te Srusfei werd ingehuldigd. Dan, of-
fchoon men ook den NeJerlanJeren vrijheid van
Godsdienst aanbood, wilden echter de Staten
ALBERTUS en ISABELLA niet erkennen , maar floe-
gen dit geheel af; zij toonden nit onderfchepte
brieven, dat philips geheel andere oogmerken
ihad , waarom men de Spaanfche Nederlanden op
nieuws opriep , om zich met hen te Vereenigen , ten
'ijeinde den algemeenen vijand te keer te gaan.
Ook maakte een nieuwe aanflag, tegen het leven
C van
^Hki