Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
GESCHIEDENIS. a?
laüdfche fen Zceuwfclie vloot, döor ëëneii zwa-jäär ti'l
ren ftofm getëiéterd, eéne onnoemelijk^ fchade
leed, en vele fchepén én menfchen verloor. 1594^
zdnd in dit jaar èrnst , Aartshertog vail
Oostèhrtjk, tot Landvoogd der Nederlanden , dié
echter, door Iniheid en gebrek aan m^ed, vol-
komen onbekwaam tot dien post.was, maar niet
óm eenen aanflag te bnd^rftéVinen tegen het le-
ven van Prins MAtjRité, die te vergèéfs getracht
had 'j Hertoge'hb&sch én MaasMc'ht irt te n'emen,
doch in twee maanden tijds Groningen vei*-»
overd hadde 'aanflag wérd echter ontdékt, ert
michiel rênishOn, iPriester in het Land vari
Nameh , door den Graaf van Barlaitnont daartoe
omgekocht, öp ien '^den Junij in den Haag ont-
halsd en gevierendeeld, terwijl, oin dezelfde re-
den , een foldäat, pierde du four, door den
Aartshertog la motte éh Xssonville tót dit
wéVk a-angexet, in Bergefn op den Zoom ter doó'd
gebrd'gt w'eVd. Dan, minder gelukkig was hé't
Vóigpe^ide Ja'ar'; onder anderen liioest 'Frins Mau- *593*
kfts htt 'beleg Vóór 'Qról opbreken, tfe'rwijï
Graaf^pt^iLVp's va^^ Nassxu aiin eenC wonde over-
leden was'. Ooic heerschte ér in Holland, door
gebrek a^ti koi'en , eene gró'ote'duurte, <veTkè
i erht^ dhor toevoer 'uit dé Oostïeè weder vér-1596.
niïnderde*. ïïëhaU'è dat dé Aartshertog in hét
'Volg'enile jaar de ftad Hülst heroverde , werd e'r
te Idhd niets niÄr verrigt; maar tér zee werd
^^ cehe aan^ienlijké Spaanfche Vloot, door de on-
> zen met de ^ËngêlfcUeh vercenigd , Vóór Kadi'^
ge-