Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
. N E D E Tv L A N D S C Ii E
Jasr lia en de Staten hem aanrieden cenigen tijd rust te
nemen, kort 'daarna' ook Kalverden in. In Dc-
1LÎS ' ■ I
1592. cember van dit jaar ^iqxÏ^xq ^Jtrecht oï Arras
PARMA, die 14 jaren als Landvoogd in ons Land
was geweest. Zijn dóód werd door fonnnigen
aan zijn verdriet over zijne verliezen in de laat-
fte vijfjaren, door anderen aau vergift, toege-
fchreven. Offchoon men hem van eenen aanflag
op het leven van willlM I en anjou cn ee- '[j;c
andere ondeugden niet kan vrijfprekcn / kan
ïiicn hem den paam van een groot veldheer niet
betwisten. Op , den 27ften Kaart des volgenden
jaars werd Geertruidejiberg veroverd, welke ftad
den 24 Junij aan den Prins werd overgegeven,
wordende toen het bevel over dezelve aan den
jongen Prins frederik Hendrik toevertrouwd.
De Staten gaven op nieuws bijftand aan Hen-
drik IV, die ons'eenen afgezant zond, en dus
ons Land met de grootfte Hoven van Europa ge- ■
' lijk ftelde. Ondertusfohcu waren de Spaanfche
troepen aan het muiten geraakt, en hierdoor
verzwakte het Spaanfche leger, gelijk de Hol-
land-
(*) Arras of Atrscht^ de hoofdftad vnn het Frnn-
fche dep. Pas-de-Calais y is aan de Scurpe cn de CV;//-
chon gelegen, Iiceft ecnc hoofd cn 12 andere kerken,
een ft:crk_ Kasteel, 37ÓS huizen en 19,958 inwoners, ecnc
akademie der kunften, vele fcholeu cn fabrijken, vooral
inj kanten, linnen, batist en tapyten, alsmede handel
in oliezaad en koren.