Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
GESCHIEDENIS. a?
krijgsgeluk meer en meer begon gunfiig'tc zijn,J.iar ni
men zijn Jeger als ccne oelepl'cliool begon aan
te xieli, waarin zelfs buitenlandfche adel de 1590,
krijgskunst kwamleeren. Zoo wist de jexigdige
MAüftiTS het Vaderland in het veld te verdedi-
gen, terwijl de Staatsman van oldenbarnevelü
de belangen des Vaderlands in de raadzaal be-
pleitte, en dc onderhanf^eiingen met buitenland-
fche Mogendheden beftuurde.
Eene der cerftc ondernemingen vin maurits
was het innemen van Breda in de lente dezes
Jaars , hetwelk wij u nu , als een ftaaltje van zijn
vernuft, zullen verhalen. Hij bediende zich
van het turffchip van zekeren aiïrtaan janszoon
van bergen , waarin hij in het midden ccne zol-
derinij Jiet leggen, onder welke hij 70 man fol-
daten , onder bevel van d(fn dapperen herau-
giere, verborg, en op welke zoldering toen
dc turf gelegd werd. Het volk leed veel door
koude cn ongemak; doch het fchip werd biniien
den boom gelaten, alwaar het onachtzaam ge-
vifitcerd-werd. Veel moeite had het volk, om
zich van 'hoesten te onthouden; zelfs wilde
er een, wien di-t volitrckt onmogelijk was,
dat men hem zoude doodaicken , opdat hij zij-
ne makkers niet zoude verraden. Dc bezet-
ting, gebrek aau brund hebbende, fieepte het
'fchip naar binnen; terftond begon men met los-
fcn, doch de fchipper en zijne knechts veinzen-
de vernioeid tc zijn , deden dit tijdig ophouden ,
terwijl men ftccds pompte, om het hoesten van
het
.. . -----^