Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
20 NEDERLANDSCHE
na vorst Protestantsch geworden was, voor de Sta-
chris- 1.1 j i ^
TUS ^^^ gewonnen had, het vaderland eenen nieu-
wen dienst bewijzen; hij waagde nu eenen
nachtelijken aanflag op Nijmegen, waarbij hij
ontdekt cn weder ter Üai uitgejaagd zijnde,
zwaar gewapend in eene fchuit fprong, welke
oinfloeg en hem, tot wezenlijk nadeel voor de ■
goede zaak, deed verdrinken, terwijl ons Vader-;
land in hetzelfde jaar nog een treffend verlies j
leed in den Graaf van nieuwenaar. Stadhou-
der van Gelderland, Utrecht cn Overijsfeldic ,
door het fpringen van buskruid, doodelijk ge-i
kwetst werd.
Nu kwam er met het jaar 1590 een ruimer uitzigt
voor de vaderlandfche zaken. Spanje, in eenen
aanmerkelijken oorlog met Frankrijk gewikkeld,
was verpligt een goed gedeelte van zijn volk naar
dat Land te zenden, alwaar hendrik IV niet alleen
door de Koningin vanZ;/7^<?/^/7£/mct volk, maar ook
door de Staten met levensmiddeleTi, krijgsbe-
hoeften en geld onderfteund werd; en daar Hen-
drik IV tot voor de poorten van Parijs kwam,
moest PARMA zelfs naar dat Land, om die ftad
te ontzetten. Dit alles gaf verademing, en bragt
ineer eir meer tot dc vestiging van ons Gemee-
nebest tne. Ondertusfchen ftond Prins maurits
nu ,als Strfdhouder aan het hoofd ,vaa, vijf Ge-
westen, en nam' dagelijks in beleid en krijgs-
kunde toe. Niets werd door hem verzuimd, om
den vijand afbreuk te doen, vestingwerken in
■ de beste orde te houden, en zijn leger op al-
lerlei wij^c tc oefenen, zoouat, toen hem het
krijf^s-