Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
t4 UEDERLANDSeriE
Jaar tie noo^ige ftrafwerktuigen aan boord , om terftond
aan liet regten te kunnen gaan. Men geloofde
ijtfS, zich in Spanje volkomen zeker van de overwin-
ning. Uan , de Voorzienigheid waakte in dezen
voor de goede zaak. Engeland nog bij tijds op-
merkzaam geworden, verzocht ook om onze
fchepen. ^iene Engelsch-NederlandfcUe vloot hield
pARMA met zijne 28 groote fchepen en volk iu
Duinkerken beftoten. Reeds bij het uitzeilen
van de haven van Lisfabun werd de Onoverwin-
nelijke Vloot door eenen ftorm beloopen, zoodat
zij terug moest keeren. Spoedig horltcld, komt
zij onv.erwachts in het Kanaal, maar wordt nu
door de Engelfche fchepen onophoudelijk be-
rookt,eti rankte, den siften julij ftaags. De groote
vloot werd verder door branders deerlijk ge-
teisterd; zelfs het fchip van denSpaanfchenVice-
Admiraaf verbrandde. Den aden Augustus raak-
ten de vloten wedtr aan elkander, waarbij de
Spaanfchen veel verloren. Vier dagen later briig-
ten acht Engelfche branders de geheele Spaan-
fqhe vloot in wanorde, en dwongen dezelve met
zwaar yerlies terug te keeren. Or.der Duinh^r^
ken nam jonkh. pieter, van dex doiiS het gal-
joen St,. Matthsas j waarvan hij den wimpel in
de groote' kerk te Leyden ophing. Eindelijk
'ziende, dat het geheele doel gemist was, moest
deze vloot, tot cp 75 fchepen gefmolten, be-
fiuiten , om ^chi^v Sc hot Uw d en Ierland naar huis
tc keeren; doch'nu werd zij nog door ondcr-
fchpidene ftormen lisloopeH, zeodac fïechts de,
heltt