Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
ft2 NEDERLANDSCHE
Janr na werd hem bij tijds gewaarfchuwd, aldaar
Tijs^^' niec binnen te komen, en de Vriezen verzochten
1587. hem, zijne reis naar hunne Provincie te ftaken ,
terwijl te hsydsn een verraderlijke aanfljag van
zijne aanhangers ontdekt werd, en de voornaam-
. Ite daarvan zonder genade onthalsd werden. Tc
Gouda werd m^do een ^anüag ontdekt, en een
Engelschman ter dood veroordeeld. Al deze en
nog andere mislukl;ii.igcn van al zijne ondcrne-
mingea deden hem eindelijk da onmogelijkheid
inzien, om immer een onbepaald gebied over
deze Landen te verkrijgen, waarom hij, daar
hij nu zclfä voor zijn hoofd begon te vreezonS
befloot, zijn alom gehaat gezag neder te leggen,
cn den 6den December weder naar Engeland
vertrok. Op de befchuldigingen, hem aldaar te
laste gclc^^d , zcide hij , dat hij geheime bevelen
van de Koningin had.
Het oppergezag nu weder aan de Algemeene Sta-
ten gekomen zijnde, bekwam de Regering alleni;s-
kens meer en meer eene beilendige gedaante.
1588, Maurits 5 een dapper en Icrijgskundig be-
velhebber 5 voerde de wapenen van den Sra^it
zeer voorfpoedtg, en de Spanjaarden, wier
zoogenoenide Onoyenyinnelijke Fiool 1588,
gedeeltelijk geflagen, gedeeltelljlc door üorai
vernield was , verloren nog verfcheidene (le-
den en (lerkten in de Nederlandenwaaron*
II '
der het kasteel van Breda ^ hecwdk door mid-
del
■fii