Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
GESCHIEDENIS. W57

zijn ambt ontflagen zou wezen, zoodra men Jaai'ua
eenige onderhandeling begon , om het Land we-
der aan Spanje te brengen. Een man, die de 1585.
Staten tot het beliuit bragt, om voortaan op
eigene wieken te drijven, cn dien een voornaam
/Vaderlandseh Schrijver (») „ dc beiverker van het
„ gemeenebest der Nederlanden''^ noemt, gelijk Wil-
lem I „ de grondlegger van den Staat'*'' was ge-
weest; zulk een man viel niet in den fmaak van
LEYCESTER, die nu reeds zoowel als zijne Konin-
gin bij de Staten verdacht was, welke nog te
meer op hem ontevreden werden, toen hij,
anet voorbijgaan van Dordrecht, tc jimßerdam
eene munt oprlgtte, alwaar hij Engelfche Roze-
nobels liet Haan, welke vvel 40 ftuivcrs bove»
de waarde werden uitgegeven. Ook gaf hij.aan
Utrecht f waar hij met onrustige lieden zamen-
fpande, in alles de voorkeur boven de and'ere
fteden , veiHsde eene buitengemcene Godsdien-
ftigheid, en liet zich doof dc Geestelijken vlei»
jen , die hij tevens tegen dc Staten opruide.
Hij ftelde, zonder voorkennis van de Staten,
eene Kerken-ordening vast, liet den gewezen*
advokaat pauli;s buys gevangen nemen , en ^vele
Utrechtfche burgers uit de ftad bannen, en zoo
vele gewelddadigheden meer; doch vooral trok
hij den haat tot zich, doordien hij den handel,
wel-
'(♦) Van kampen. Verkorte Gefchicdcnis dw Nedtr»
laxden, iftc Deel , bladz. 352.
B 3