Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
I? NED£kEÄNf)SfcHfe
'cfli^^^-^^®^^® ^ei-dedigihg voor parmä's iläfid^abdg-
Tus ' héid; moètfen bukken; én dit verlies was van
IfiB^i het grootfte belang, ■'daar hierdoor de wereld-
voren in deze plaats gevestigd, naar
de Nocrdeljjke Gewesten verplaatst werd, euvele
i^wonep bijzonder naar Holland, en vooral naar
Am^erdam, vertrokken, weike laatfte ftad door
de aanwinst van zoo vele bekwame en gegoede
kooplieden niet weinig aanwon, Nu begon ook
de^ handejl meer en meerite bloeijen; zelfs .gin-
gpn de Nederlandfche fchepen door de Witte
^ee naar Rusland, en hielpen aldaar de' ftad
J^rchangel bou^ven, zoodat' zij hierdoor den
Moscoyjfchen handel deden geboren worden,
welke ons naderhand zoo vele rijkdommen heeft
opgeleverd. Ondertusfchen kon het niet anders,
. oï jLEYCESTER moest weldra bemerken , dat het
vo\k, over het algemeen, het Nasfaufche Huis
de grootfte liefde toedroeg, en dit, zoowel als
dat men in Bolland den jongen maurits reeds
tot 'bij'zonderen Stadhouder had verkozen, ver-
oorzaakte bij den Engelschman eene hevige ja-
loezij omtrent m^urits, en eenen haat tegen de
Staten van Hollands
In dezen tjid werd joan van oldenbarne-
veld , in plaats van paulus buys , door de Sta-
ten van tot advokaat van den Lande ver-
kozen , welk gewigtig ambt hij echter niet aan-
nam, dan onder uitdrukkelijk beding , dat men
hem tegen zijnen zin tot geene buiteniandfche
bezending zoude kunnen gcbntiken, en hij van
zijn
A