Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
56 NEDERLANDSCHE
g
J2ar T^a nood ontftond: do Üad echter was van te veel
CHKIS-
.fiTs belang, dan dat de Staten niet naar alle gele-
1585, genheid zouden hebben uitgezien, om, dezelve-
te ontzetten. Hierom befloot m^n, om onze
Landen zelfs op voordeeliger vorTv/aarden, dan
ANJOU verkregen had, aan Frankrijk op te dra-,
gen. Bolland en Zeeland moesten zich nu ook
wel onderwerpen, doch Gom^ö"vérzettede zich
met mannentaal hiertegen; dan de Koning Hen-
drik III juist de GYergave v^nBrmfel vernomen
hebbende, werd bang, dat hij de magt derSpan-
jaarden niet zoude kunnen wederftaan, e»n be-
dankte dus de Gezanten beleefdelijk voor de eer
hem aangedaan.,
Niet veel beter flaagde men me^Engeland, aan
1525, hetwelk men zich nu wendde. Elizabeth, de
Koningin van dit , wa» mogelijk hiertoe
niet ongenegen, maar wilde zich eerst overtui-
gen, dat het Land genoegzame middelen had tot
deszelfs kostbare verdediging, en dat de inwo-
ners zich aan hare opperheerfchappij zouden
willen onderwerpen. Hierom wees zij wel de
oppQrmagt van de hand, maar liet zich welge-
vallen, om den Staat 6000 man hulptroepen te
geven, waarvoor de onkosten na den vrede zou-
den betaald worden, en haar inmiddels Flisfingen
en Ranimekes in Zeeland, (in den Brisl in Holland,
tot onderpand gegeven werden.
Zij echter zond leices ter met eenige troe-
^ pen; maar dcz« maakte zich door zijne trotsch-
■ beid
m