Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
©ESGHIEDENIS.
n
lijk werd, daagi na den moord, gcbalfemd en J^^*
« ,. , , . CHRIS*
tem toon gefteld , en op den jiien Augustus, met
bijna koi^juklijke flaatfie , in de Nieuwe Kerk te 1584.
Del^t begraven, alwaar do Staten 4er Fereemgda
•Nede'rltMtden hem , ten tijde van het twaalfjarig
beftand , eeifc prachtige^ graftombe deden oprig-
ten , in welker opfchriftjtij hem eenen herjieSler
vajt Frijhétd em zuiveren Godsdienst, en , hetgeno
alles uitdrukt, den vader van nïïderland noe-
men.
De moordenaar was wel het Hof ontvlugt,
maar werd,toen hij de gracht wilde overzwem-
men, gevat, en beleed op de pijnbank, dat
hij door eenen monnik te Doornik , en eftn*' jc-
zuït te Trier, in zijn' opzet was gefterkt, en dat
dè Raadsheer assonville hem gezegd had, wel-
t
ken naam hij aannemen, doch dat hij vooral den
Prins van parma niet noemen moest, alhoewal «
deze zijn voornemen geprezen, en hem het loon
beloofd had. Verder' toonde hij , behalve in de
eerlTc oogenblikken vam het hooren van zijn .
vonnis, ^een het minde berouw, cn zeide,-dat,
zoo iiij duizend lemens te verliezen had, hij de
misdaad als nog zoude herhalen, dewijl hij zéker
geloofde, hiermede den Hemel verdiend te heb-
ben.
Zijn vonnis beftond hierin , dat hem op het.
fchavot de regterhand tusfchen een heet ijzer
gcfchi-oeid, voo;-ts het vleesch op zes plaatfen,
met gloeijende tangen, uit zijn ligchaam zoud«
geknepen worden; vcrvojj;cns zou wtn z:j« lig-
chaara